စက်ရုံခရီး

စက်ရုံပတ်ဝန်းကျင်

စက်ရုံခရီး ၂
စက်ရုံခရီး ၇
စက်ရုံခရီး ၃
စက်ရုံခရီး ၈
စက်ရုံခရီး ၁၀
စက်ရုံခရီး ၁၁
စက်ရုံခရီး ၁၂
စက်ရုံခရီး ၁၄
စက်ရုံခရီး ၁၃

ပေးရတယ်။

စက်ရုံခရီး ၁၂

အလုပ်ရုံ ဂဟေဆော်စက်

စက်ရုံခရီး ၁၁

လေဆာဖြတ်တောက်ခြင်း။

စက်ရုံခရီး ၉

ညှပ်

ထုတ်လုပ်မှု-စက်ပစ္စည်း ၂

အိပ်ယာထိန်းချုပ်ရေး

စက်ရုံခရီး ၃၃၃

ကွေးစက်